ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Hybrid latent models for ordinal data
Εναλλακτικός τίτλος :Υβριδικά μοντέλα λανθάνουσων μεταβλητών σε διατάξιμα δεδομένα
Δημιουργός :Mavrommataki, Christine
Μαυρομματάκη, Χριστίνα
Συντελεστής :Moustaki, Irini (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In the case of measuring someone’s height, financial income or even his preference between two different products, things are quite straightforward. However, in the case of trying to measure someone’s ability, political ideas or emotions, this is not as simple. For these situations Latent Variable Models are used, such as Latent Class Analysis and the Rasch models. Unfortunately, conventional models like the aforementioned, would not necessarily fit to our data. Hence, models have been developed which are fundamentally a combination of conventional models and have thus acquired the label “Hybrids”. In this project the Rasch model, Latent Class Analysis and the Hybrid model will be presented. Furthermore, they will be applied on data concerning knowledge and attitude on environmental issues. The goal of this project is not only the demonstration of these models but also comparing the goodness of fit on the data.
Όταν θέλουμε να μετρήσουμε το ύψος, τις οικονομικές απολαβές κάποιου ή ακόμη και το αν προτιμάει ή όχι ένα προϊόν τα πράγματα είναι πολύ απλά. Στην περίπτωση όμως που αυτό που χρειάζεται να μετρηθεί είναι η ικανότητα του, οι πολιτικές του ιδέες ή ακόμη και τα συναισθήματα του τα πράγματα περιπλέκονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα Μοντέλα Λανθάνουσων Μεταβλητών. Μοντέλα που περιγράφονται από την Ανάλυση Λανθάνουσων Τάξεων και τα Rasch μοντέλα είναι κάποια από αυτά. Όμως τα συμβατικά αυτά μοντέλα δεν προσαρμόζονται πάντα πολύ καλά στα δεδομένα μας. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί μοντέλα που είναι ουσιαστικά συνδιασμός των συμβατικών και ονομάζονται υβριδικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται το Rasch μοντέλο, η Ανάλυση Λανθάνουσων Τάξεων καθώς επίσης και το Υβριδικό Μοντέλο. Κατόπιν γίνεται εφαρμογή τους σε δεδομένα που αφορούν γνώση και συμπεριφορά πάνω σε θέματα περιβάλλοντος. Σκοπός είναι, εκτός από την παρουσίαση των μοντέλων και η σύγκριση της προσαρμογής τους πάνω στα δεδομένα.
Λέξη κλειδί :Latent Variable Models
Latent Class model
Rasch model
Hybrid Models
Ημερομηνία :30-04-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavrommataki_2008.pdf

Τύπος: application/pdf