ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες του κύκλου της κτηματαγοράς – Υποθέσεις για την Ινδία Θεματικοί χάρτες GIS Εκτίμηση αξίας οριζόντιας ιδιοκτησίας
Δημιουργός :Χρυσανθοπούλου, Αικατερίνη
Συντελεστής :Δηλαρά, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στα πλαίσια της απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά, ολοκληρώθηκε η παρούσα εργασία, η οποία αποτελείται από τρία μέρη:1. Μετάφραση ξενόγλωσσου (αγγλικού) άρθρου σχετικού με το αντικείμενο της Κτηματαγοράς. Εν προκειμένω, αντικείμενο της εργασίας είναι άρθρο του Καθηγητή Δρ. V. Chandrasekar, Διευθύνοντα Σύμβουλο στο ICREI και ISB και του επιστημονικού συνεργάτη του ISB, Gaurang Sanghvi. Σκοπός της εργασίας είναι, μέσα από τη μελέτη των κύκλων της Κτηματαγοράς (Real Estate Cycles) προηγμένων στον τομέα αυτό αγορών (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία), να αναλυθεί ο κύκλος της Κτηματαγοράς της Ινδίας και να αναδειχθούν οι δυνατότητές της . Αντικείμενο για την ανάλυση αποτελεί η Κτηματαγορά της Βομβάης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ωριμότητα και τη ραγδαία ανάπτυξή της.2. Δημιουργία θεματικών χαρτών γεωγραφικών δεδομένων, εμπλουτίζοντας έναν ήδη υπάρχοντα χάρτη, με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κατοικίες που ενοικιάζονται και σημεία ενδιαφέροντος. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η χρησιμότητα του GIS.3. Σύνταξη εκτιμητικής έκθεσης για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας οριζόντιας ιδιοκτησίας. Εδώ εκτιμήθηκε ένα διαμέρισμα 10ετίας, με υπόγεια αποθήκη και θέση στάθμευσης εντός πυλωτής, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ν. Κόσμου. Χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος.
Λέξη κλειδί :Κύκλοι κτηματαγοράς
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Εκτίμηση ακινήτων
Θεματικοί χάρτες GIS
Ημερομηνία κατάθεσης :17-12-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chrysanthopoulou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf