ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός :Ρέππου, Αθηνά
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :225 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των Γ.Π.Σ (GIS) του μεταπτυχιακού τμήματος «Στατιστικές Μέθοδοιστην Κτηματαγορά» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εργασία εκπονήθηκε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Αλέξανδρο Πίστη και Αθηνά Ρέππου και περιλαμβάνει τρία κεφάλαια αναφοράς. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη αναφορά στα Γ.Σ.Π, στην ιστορική αναδρομή τους , στην χρησιμότητα τους , στις πολλαπλές εφαρμογές τους , στιςαρχές λειτουργίας τους και στις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες τους σε ότι αφορά τις δυνατότητες επεξεργασίας και τελικής παρουσίασης ενός τεράστιου όγκου Πληροφοριακών Δεδομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική , στο Ελληνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο , στα Ελληνικά Κλιματικά δεδομένα όπως αυτά σχετίζονται με τις ενεργειακές απώλειες στα κτήρια, αλλά και σε ότι αφορά τα ηλιακά θερμικά κέρδη, στην επιχειρούμενη εξοικονόμηση της ενέργειας στα κτήρια , στην θεσμοθέτηση μελετών ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια , στις ενεργειακές επιθεωρήσεις και στα ΠΕΑ ως και στη συμβολή των εγκατεστημένων συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο τρίτο τέλος κεφάλαιο γίνεται η διασύνδεση των κεφαλαίων 1 και 2 και συγκεκριμένα καταγράφονται οι δυνατότητες του λογισμικού GIS να παρουσιάζει με την χρήση απεικονιστικών και στατιστικών εργαλείων, σε χωρική μορφή διαφόρων θεματικών χαρτών, όλα τα Πληροφοριακά Δεδομένα από τις Μ.Ε.Α, τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και από τα εγκατεστημένα συστήματα ΑΠΕ. Αναλύονται οι διάφορες δυνατότητες του λογισμικού να εξειδικεύει την κάθε εφαρμογή, μέσα από τα εγκατεστημένα σε αυτό εργαλεία ανάλυσης (ArcToolbox). Εμφανίζονται επίσης οι προοπτικές από την χρήση του λογισμικού σε ενεργειακά θέματα, προτείνονται οι τελικοί αποδέκτες και χρήστες της εφαρμογής και ολοκληρώνεται η εργασία με τα τελικά συμπεράσματα.
Λέξη κλειδί :Στατιστικές μέθοδοι
Κτηματαγορά
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Ημερομηνία έκδοσης :22-11-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Reppou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf