ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Α. μέρος, Μετάφραση, real estate prices and economic cycles, John M.Quigley. International real estate review Β. μέρος, Μελέτη εκτίμησης αγοραίας αξίας διαμερίσματος επί των οδών Εθνικής Στέγης 16 και Βάρνης στον Δήμο Νέας Σμύρνης Γ. μέρος, Εφαρμογή αναζήτησης, στο GIS
Δημιουργός :Καλησπεράκης, Γιώργος
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι μελέτες που συνδέουν τις τιμές των ακινήτων και τις γενικές οικονομικές συνθήκες έχουν μακροχρόνια ιστορία, ξεκινώντας με ταξινομήσεις που προτείνουν τρόπους με τους οποίους οι διακυμάνσεις στην οικοδόμηση(σπιτιών) και η εξέλιξη των τιμών συγχρονίστηκαν με τις διακυμάνσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα(Gottlieb, 1976).
Λέξη κλειδί :Τιμές ακινήτων
Οικονομικοί κύκλοι
Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Ημερομηνία έκδοσης :22-09-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalisperakis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf