ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βατοπέδι- GIS- Δείκτες
Εναλλακτικός τίτλος :Vatopedi- GIS - Indicators
Δημιουργός :Papadopoulos, Vasileios
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Διπλωματική απαρτίζεται από τρία μέρη τα οποία είναι τα εξής:α) Ανάλυση της υπόθεσης του Βατοπεδίου και καταγραφή των ακινήτων, τα οποία ήταν αντικέιμενο αγοραπωλησίας μεταξύ της Μονής και διάφορων φορέων ιδωτικού ή δημόσιου, οι εκτιμήσεις αυτών, αλλά και τα σκάνδαλα τα οποία δημιουργήθηκαν από αυτές.β) Το δεύτερο κομμάτι αφορά εργασία με τη χρήση του προγράμματος χαρτών GIS. Κατασκευή ενός θεματικού χάρτη με δεδομένα μιας περιοχής της Αθήνας και με τη χρήση geocoding και του editor εμφανίζονται κατοικίες όπου ενοικιάζονται, σημεία ενδιαφέροντος και διάφορα queries.γ) Το τρίτο κομμάτι αναφέρεται στην κατασκευή δεικτών με σταθερές τιμές του 2000 (Πηγή του Ελ. Στατ.), όπως για το Α.Ε.Π., την ανεργία, τον πληθωρισμό, το ΔΜ (πληθωρισμός + ανεργία), ΤΔΜ (τροποποιημένος πληθωρισμός + ανεργία), ΔΕ (οικονομική μεγέθυνση - ΔΜ), ΤΔΕ (οικονομική μεγέθυνση - ΤΔΜ). Η κατασκευή των δεικτών έγινε και σε επίπεδο χώρας, αλλά και στο επίπεδο των 13 περιφερειών. Επίσης, γίνεται αναλυτική παρουσίαση με χρήση διαγραμμάτων.
Λέξη κλειδί :Υπόθεση Βατοπεδίου
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Δείκτες
Ημερομηνία έκδοσης :22-03-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf