ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικολογία και ανακύκλωση : Η ανακύκλωση στα νοικοκυριά
Εναλλακτικός τίτλος :Ecology and recycling: Household recycling
Δημιουργός :Κωνσταντινίδου, Αντωνία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στέλιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την οικολογική συνείδηση μέσα από την οικιακή ανακύκλωση. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η οικολογία ως έννοια και μια σύντομη ιστορική αναδρομή ενώ στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους κλάδους της οικολογίας και τις βασικές έννοιες που την διέπουν και συναντούμε καθημερινά στην ζωή μας. Η οικολογική κρίση με την ρύπανση του περιβάλλοντος, του νερού και γενικότερα των υδάτινων πόρων, τα απόβλητα, η τρύπα του όζοντος, το φαινόμενου του θερμοκηπίου και πάσας φύσεως καταστρατήγηση της οικολογικής ισορροπίας αποτελούν στόχους για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και εντέλει της βιωσιμότητας του πλανήτη. Η Ανακύκλωση έρχεται σαν πολύ σημαντικό βήμα για την εξοικονόμηση των πόρων και την διαχείριση των αποβλήτων, συμβάλλοντας σημαντικά σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Όλα τα είδη ανακύκλωσης και τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ή να προκύψουν από την ανακύκλωση αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται στατιστικά ένα ερωτηματολόγιο που τέθηκε σε 180 άτομα τηλεφωνικά, αναφορικά με την οικιακή ανακύκλωση και παρουσιάζεται ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την οικολογική συνείδηση μέσα από το οποίο εξάγονται ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα.
Λέξη κλειδί :Οικολογική συνείδηση
Οικολογία
Ανακύκλωση
Οικιακή ανακύκλωση
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantinidou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf