ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τιμολόγηση παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
Εναλλακτικός τίτλος :Pricing electricity derivatives
Δημιουργός :Οικονομίδης, Δημήτριος
Συντελεστής :Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού οδήγησε σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα και περιοδικά spike τιμών. Για την προστασία τόσο των αγοραστών όσο και των πωλητών χρειάζονται συμβόλαια τα οποία απαιτούν πλήρη κατανόηση της υποκειμενικής μονάδας, της ημερήσιας τιμής spot.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρική ενέργεια
Τιμολόγηση παραγωγών
Στοχαστικές διαδικασίες
Διαδικασία spike
Ημερομηνία έκδοσης :24-04-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomidis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf