ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Adaptive designs in phase II clinical trials
Δημιουργός :Poulopoulou, Stavroula
Πουλοπούλου, Σταυρούλα
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Dafni, Urania (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business. Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :180σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Clinical trials play a very important role in the development process of new therapies. Recently there has been a rapid increase in theresearch and creation of new modern molecular agents, which makes necessary the development of more flexible and adaptive designs forthe implementation of clinical trials. The objective of adaptive designs is to ensure direct and dynamic control of the effectiveness and thesafety of a new treatment by allowing the adjustment of the elements of the study (i.e sample size), during the study, in such a way that wewill not sacrifice elements which are associated with the credibility of the study (i.e statistical power) and also issues which concern ethicalcharacteristics of the clinical trials.
Λέξη κλειδί :Clinical trials
New therapies
Adaptive designs
Phase II
Ημερομηνία έκδοσης :23-09-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Poulopoulou_2013.pdf

Τύπος: application/pdf