ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάφραση άρθρου: «ακίνητη περιουσία, διακυβέρνηση και διεθνής οικονομική κρίση»- Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) σε εφαρμογές της κτηματαγοράς- Εκτίμηση ακινήτου στο Νέο Ηράκλειο
Δημιουργός :Σταματόπουλος, Ανδρέας
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε την μετάφραση ενός επιστημονικού άρθρου των Piet Eichholtz,Nils Kok και Erkan Yonder σχετικά με τη συσχέτιση real estate, εταιρικής διακυβέρνησης και παγκόσμιαςοικονομικής κρίσης. Οι συγγραφείς του άρθρου μελετούν την επίδραση της πρόσφατης κρίσης στη σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και των αποδόσεων των εισηγμένων εταιριών ακινήτων στις Η.Π.Α. Συμπεραίνουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν επηρέασε την απόδοση των επενδύσεων σε μετοχικά κεφάλαια ακινήτων πριν την κρίση, ωστόσο η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αποτελέσει σημαντική κινητήριο δύναμη για τις επενδύσεις σε μετοχικά κεφάλαια ακινήτων κατά τη διάρκεια και μετά την ύφεση της αγοράς Στο δεύτερο μέρος έχουμε τη διερεύνηση της χρήσης τωνΓεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο τομέα της κτηματαγοράς και παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικέςεφαρμογές GIS, οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες στην χρήση τους, τόσο από την ελληνική, όσο και από τη διεθνή εμπειρία.Τέλος στο τρίτο μέρος της εργασίας έχουμε την εκτίμηση της αξίας ενός οικιστικού ακινήτου στην περιοχή του Δήμου ΗρακλείουΑττικής με βάση τη συγκριτική μέθοδο.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Κτηματαγορά
Οικονομική κρίση
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Ημερομηνία έκδοσης :11-12-2013
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stamatopoulos_2013.pdf

Τύπος: application/pdf