ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση της κατά ηλικία θνησιμότητας σε ομαδοποιημένα δεδομένα
Εναλλακτικός τίτλος :Estimating the age-specific mortality pattern using aggregated data
Δημιουργός :Γαρδίκα, Παναγιώτα
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η αξιόπιστη και αναλυτική εκτίμηση της θνησιμότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για ένα ευρύ φάσμα κλάδων που συμπεριλαμβάνει αυτούς που ασχολούνται με την βιοστατιστική, επιδημιολογία, δημογραφία, τον περιφερειακό σχεδιασμό ενός πληθυσμού και τις αναλογιστικές μελέτες (Kostaki, 2013). Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί πολλά μοντέλα θνησιμότητας που δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα όταν μελετώνται μεγάλοι πληθυσμοί. Στην περίπτωση των μικρών πληθυσμών όμως, εμφανίζονται έντονα προβλήματα που σχετίζονται με την ακρίβειακαι την αξιοπιστία των εμπειρικών δεδομένων θανάτου. Στην εργασία αυτή εξετάστηκαν ο γυναικείος πληθυσμός της Ελλάδος, της Κρήτης και του Νομού Ρεθύμνου-Κρήτης για το έτος 1999. Η τεχνική που εφαρμόστηκε στα εμπειρικά δεδομένα θανάτου είναι των Kostaki και Lanke (2000). Με την μέθοδο των Kostaki και Lanke (2000) υπολογίστηκαν οι εκτιμήσεις του αριθμού των θανάτων ανά ηλικία. Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι η μέθοδος εξομαλύνει σημαντικά τα δεδομένα, αποβάλλοντας τις τυχαίες αποκλίσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση θνησιμότητας
Ομαδοποιημένα δεδομένα
Δημογραφία
Ηλικιακή μορφή θνησιμότητας
Ημερομηνία έκδοσης :23-11-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gardika_2015.pdf

Τύπος: application/pdf