ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέρος Α: Μετάφραση άρθρου «Δημογραφικοί παράγοντες και ζήτηση κατοικίας στην μητροπολιτική περιοχή του Ελσίνκι». Μέρος Β: «Διαφορετικές εφαρμογές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύγκριση αυτών» Μέρος Γ: Έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας επαγγελματικού ακινήτου
Εναλλακτικός τίτλος :Part A: Translation from English to Greek of the article “Demographic Factors and the Demand for Housing in the Helsinki Metropolitan Area”, Kuismanen Mika, Laakso Seppo, Loikkanen Heikki A. (1999) Part B: Different Applications of Geographical Information Systems and their comparison. Part C: Property Valuation Report
Δημιουργός :Ορφανός, Σταμάτιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η εργασία ξεκινάει με μία μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική του άρθρου «Demographic Factors and the Demand for Housing in the Helsinki Metropolitan Area », Kuismanen Mika, Laakso Seppo and Loikkanen Heikki A. (1999).Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης των διαφορετικών εφαρμογών των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.Τέλος, πραγματοποιείται η έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας ενός επαγγελματικού ακινήτου .
Λέξη κλειδί :Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(G.I.S)
Εκτίμηση ακινήτων
Κτηματαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :22-11-2012
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Orfanos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf