ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Reprodusing Kernel Hilbert spaces and their applications in probability and statistics
Εναλλακτικός τίτλος :Χώροι Hilbert με αναπαραγωγικό πυρήνα και εφαρμογές τους στην στατιστική και στις πιθανότητες
Δημιουργός :Dristellas, Demetrios
Συντελεστής :Giannakopoulos, A. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :96 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :In a large variety of problems in Statistics and Stochastic processes, the random variables which are used do not present finite dimensionality, in contrary their dimension is infinite. On the other hand, the observations of those random variables are actually finitedimensional approximations of corresponding infinite dimensional subjects. Reproducing Kernel Hilbert Spaces (RKHS) are a useful theoretical and practical tool which provides us a series useful representations even for non-linear data. This work will be an introduction to the theory of RKHS in the context of the smoothness of a data set.
Λέξη κλειδί :Random variables
Kernel Hilbert spaces (RKHS)
Non-linear model
Probability
Ημερομηνία έκδοσης :22-07-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dristellas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf