ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο θεσμός της ασφάλισης και η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Δημιουργός :Καραβίδα, Ελένη
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο θεσμός της ασφάλισης στην Ελλάδα αποτελεί υπόβαθρο για την αρμονική εξέλιξη της κοινωνίας. Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των ατόμων που ασφαλίζονται αυξάνεται συνεχώς. Είναι εύλογο να συμπεράνουμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της ασφάλισης συμβαδίζει με τις αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπου αλλά και με την πρόοδο των τεχνολογικών και επιστημονικών κλάδων. Οι μοντέρνες κοινωνίες λειτουργούν ως ένας πολύπλευρος μηχανισμός και η ασφάλιση αποτελεί ένα ‘γρανάζι’, το οποίο διασφαλίζει την προστασία των μερών τους.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική ασφάλιση
Solvensy I
Ιδιωτική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης :11-06-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karavida_2015.pdf

Τύπος: application/pdf