ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι χρήσεις του GIS. Στατιστική ανάλυση δεικτών για νέες οικοδομές
Δημιουργός :Παναγιωτάκου, Νίκη
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Geographic Information Systems (GIS)
Αγορά ακινήτων
Ημερομηνία :31-07-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotakou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf