ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεύρυνση της μεθοδολογίας προσδιορισμού των ειδικών παραμέτρων αποθεματοποίησης ασφαλιστικών εταιριών στο πλαίσιο του Solvensy II
Εναλλακτικός τίτλος :Investigation of the methodology for determining the specific parameters storage of insurance companies under Solvesy II
Δημιουργός :Σεϊτίδης, Γεώργιος
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Α. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της στατιστικής εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο και εφαρμόζεται σε ολοένα και περισσότερους κλάδους. Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι και ο κλάδος των ασφαλιστικών. Στην εποχή μας ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εμπιστεύται εταιρείες, επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευτούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων αλλά και του ασφαλιστικού κλάδου. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του κοινοτικού πλασίου Solvensy II( Φερεγγυότητα ΙΙ)
Λέξη κλειδί :Ασφαλιστικός κλάδος
Solvensy II
Ημερομηνία έκδοσης :08-06-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Seitidis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf