ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Adaptive schemes for the multivariate control charts
Εναλλακτικός τίτλος :Προσαρμοσμένα συστήματα για πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου
Δημιουργός :Perdikis, Theodoros
Συντελεστής :Psarakis, S. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :109 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Statistical process control deals primarily with control charts. Control charts are used in order to monitor quality variables from a process. Over the past decades, in order to enhance the efficiency and performance of the control charts the use of the adaptive feature in the design parameters has been studied. Our aim is to present, evaluate and compare various multivariate adaptive control charts. This thesis is organized as follows. Firstly, a brief review of the adaptive univariate Shewhart,EWMA and CUSUM charts is presented. Secondly, there will be a detailed presentation of the above charts in the multivariate case and also the adaptive multivariate linear profile monitor schemes will be investigated. Lastly, the VSS,VSI and VSSI control chart will be demonstrated using the R programming language.
Λέξη κλειδί :Statistical process control
Control charts
R programming language
Ημερομηνία έκδοσης :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Perdikis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf