ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντελοποίηση του μεριδίου της αγοράς μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων και χρήση του μοντέλου για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Δημήτριος- Χρόνης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η τιμή μαζί με το προϊόν, τη διανομή και την προώθηση, αποτελούσε πάντα έναν από τους βασικούς πυλώνες του marketing mix όλων των καταναλωτικών αγαθών. Η σημασία της σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του marketing mix (γνωστά και ως 4 Ps of marketing) έχει αναλυθεί από όλα σχεδόν τα βιβλία Marketing με πιο γνωστό το Marketing Management του Philip Kotler Από όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας, ο ρόλος της ενισχύθηκε σημαντικά και από εκεί που ήταν ένας από τους τέσσερεις βασικούς πυλώνες, σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες εξελίχθηκε στο Νο1 κριτήριο επιλογής των καταναλωτών.
Λέξη κλειδί :Τιμολογιακή πολιτική
Καταναλωτικά προϊόντα
Κερδοφορία super market
Ημερομηνία έκδοσης :15-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papadopoulos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf