ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stock return predictability
Δημιουργός :Tsioutsioumis, Eleftherios
Συντελεστής :Vrontos, Ioannis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100 σ.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The issue of predicting equity returns is one of the most widely discussed topics infinancial economics. Yet no consensus exists on the fundamental questions: whetherpredictability exists and which variables show best predictive performance. Workingin a time series framework we employ the data used by Goyal and Welch (2008). Wefirst purpose to identify the variables which show significant predictive ability relyingon a variety of suitable econometric models. Secondly, based on the best in sampleperformers, we propose a range of stationary models aiming to forecast equitypremium returns and we attempt to evaluate their out-of-sample performance byutilizing time series cross-validation with a rolling origin.
Λέξη κλειδί :Present value models
Stock returns
Bayesian model
Linear model
Ημερομηνία έκδοσης :22-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsioutsioumis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf