ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικός έλεγχος διεργασιών με εφαρμογές
Εναλλακτικός τίτλος :Statistical process control with applications
Δημιουργός :Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :206 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε μια εποχή που οι πρώτες ύλες συνεχώς περιορίζονται και το κόστος παραγωγής αυξάνεται, γίνεταιν ολοένα και πιο προφανές ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα και όχι απλά με τις απόψεις. Έτσι λοιπόν, η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων κρίνεται απαραίτητη.
Λέξη κλειδί :Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Στατιστικός έλεγχος διεργασιών
Διαγράμματα ελέγχου
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexopoulos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf