ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο μύθος του κοινωνικού κεφαλαίου στην κοινωνική ανάπτυξη. Σχεδίαση χάρτη με τη χρηση Arc-GIS. Εκτίμηση ακινήτου. Το μέλλον της στέγασης στις Η.Π.Α.
Δημιουργός :Παπαϊωάννου, Γρηγόριος Αναστ.
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :114σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΨΗ Αυτό το άρθρο υποστηρίζει ότι το σύγχρονο ενδιαφέρον για το κοινωνικό κεφάλαιο από το τους θεωρητικούς της κοινοτικής ανάπτυξης, τους χρηματοδότες, και ελεύθερους επαγγελματίες είναι παραπλανημένο και πρέπει να επανεξεταστεί με λεπτομέρεια. Υποστηρίζει ότι το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως αυτό γίνεται κατανοητό από τον Robert Putnam και εκείνους που έχουν επηρεαστεί από τη δουλειά του, είναι μια έννοια θεμελιωδώς ελαττωματική επειδή αποτυγχάνει να καταλάβει θέματα δύναμης στην παραγωγή των κοινοτήτων και επειδή ξεχωρίζει από το οικονομικό κεφάλαιο. Συνεπώς, η πρακτική της κοινοτικής ανάπτυξης που βασίζεται σε αυτήν την αντίληψη του κοινωνικού κεφαλαίου είναι, και θα συνεχίζει να είναι, κατά τον, ίδιο τρόπο ελαττωματική. Το άρθρο υποστηρίζει περαιτέρω ότι στη θέση της αντίληψης του Putnam για το κοινωνικό κεφάλαιο, η πρακτική της κοινοτικής ανάπτυξης θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλύτερα επιστρέφοντας στον τρόπο με τον οποίο η αντίληψη αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Glenn Loury και τον Pierre Bourdieu και καταλήγει με μια συζήτηση για το πώς αυτές οι εναλλακτικές θεωρίες του κοινωνικού κεφαλαίου μπορούν να πραγματοποιηθούν στην πρακτική της κοινοτικής ανάπτυξης.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ : ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΠΕΡΙΛΗΨΗΥπάρχει μια αυξανόμενη ομοφωνία ανάμεσα στους αστικούς αναλυτές ότι οι εσωτερικές γειτονιές της πόλης υποφέρουν από την έλλειψη του κοινωνικού κεφαλαίου. Επειδή αυτές οι περιοχές δεν έχουν ισχυρή κοινωνική υποδομή που να μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία προσπάθειες τόνωσης, σήμερα η αστική πολιτική κάνει συστάσεις για ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στις χειρότερες περιοχές της πόλης μας. Ωστόσο, αυτή η ομοφωνία υπάρχει χωρίς καμιά εμπειρική ανάλυση για τα αποτελέσματα του κοινωνικού κεφαλαίου στις αστικές περιοχές. Επιπλέον έχουν γίνει πολύ λίγες, προσπάθειες που δείχνουν πως υπολογίζουμε το κοινωνικό κεφάλαιο σε επίπεδο γειτονικών περιοχών.Αυτό το άρθρο προτείνει ένα πρότυπο κοινωνικού κεφαλαίου για τις αλλαγές στις γειτονικές περιοχές που υπολογίζει το κοινωνικό κεφάλαιο ως λειτουργία δυο συστατικών στοιχείων: τον κοινωνικό-πολιτιστικό περίγυρο και την θεσμική υποδομή. Ακόμη, παρουσιάζεται ένα θεωρητικό μοντέλο που δείχνει πώς το κοινωνικό κεφάλαιο επηρεάζει την σταθερότητα των γειτονικών περιοχών αλλά και μια εμπειρική ανάλυση που αποδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα που έχει το κοινωνικό κεφάλαιο στην σταθερότητα των γειτονικών περιοχών.
Λέξη κλειδί :Ανάπτυξη/ Αναζωογόνηση
Αστικό περιβάλλον
Κοινωνικό κεφάλαιο
Κοινωνική ανάπτυξη
Εκτίμηση ακινήτων
ArcGIS
ΗΠΑ
Στέγαση
Ημερομηνία :31-10-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papaioannou_2009.pdf

Τύπος: application/pdf