ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ασφάλιση στη Ρωσία: από τον κεντρικό σχεδιασμό των Σοβιέτ στην «ανοιχτή» αγορά της κοινοπολιτείας
Δημιουργός :Παναγιωτάκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Κωτσής, Αριστοτέλης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Για περίπου εξήντα δύο χρόνια, η Ρωσική οικονομία και αυτή της Σοβιετικής Ένωσης λειτουργούσαν με βάση το μοντέλο της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Το κράτος επέκτεινε τον έλεγχό του ουσιαστικά σε όλα τα μέσα παραγωγής και έπαιρνε αποφάσεις για τις επενδύσεις, την παραγωγή και την κατανάλωση που αφορούσαν την οικονομία. Η οικονομική πολιτική γινόταν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κομουνιστικού Κόμματος, το οποίο έλεγχε όλες τις πτυχές της οικονομίας συμπεριλαμβάνοντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Η κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης είναι η πρόκληση την οποία ο ρωσικός ασφαλιστικός τομέας θα πρέπει να αντιμετωπίσει για την μετάβαση του σε μία, υποτιθέμενη, οικονομία ανοιχτής αγοράς.
For nearly sixty two years, the Russian economy and that of the rest of the Soviet Union operated on the basis of the centrally planned economy model. The state extended its control over virtually all the production means and made decisions about investment, production, and consumption issues regarding economy. Economic policy was made according to directives provided by the Communist Party, which controlled all of the economy’s aspects, including insurance activities. The legacy of the Soviet Union is the challenge with which the Russian insurance sector must cope in its transition to a, supposedly, open market economy.
Λέξη κλειδί :Οικονομία
Ασφάλιση
Ασφαλιστικές εταιρείες
Ρωσία
Σοβιετική Ένωση
Ημερομηνία :31-05-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panagiotakis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf