ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετάφραση"Συνολική διακύμανση των τιμών ακινήτων σε διαφορετικές χώρες" Οικονομετρία "Η σχέση μεταξύ δείκτη τιμών καταναλωτή και τιμής συναλλαγών μετοχών του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης" GIS, Εφαρμογές του GIS στην περιοχή του Παπάγου.
Δημιουργός :Διονυσιώτη, Δέσποινα-Μιχαέλα
Συντελεστής :Πανάς, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία διαφορετικά μεταξύ τους κομμάτια, την μετάφραση, την οικονομετρία και τα Συστήματα ΓωγραφικώνΠληροφοριών. Στο πρώτο κομμάτι της μετάφρασης γίνεται λόγος για ένα κέιμενο, το οποίο δημοσιέυτηκε από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Η συγκεκριμένη δημοσίευση κάνει λόγο για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τους συνολικούς δείκτες τιμών ακινήτων σε βιομηχανικές χώρες. Ένας από τους δείκτες είναι ο δείκτης τιμών συνολικού ενεργητικο, όπου προκύπτουν οιεξισώσεις που θα αναλυθούν παρακάτω. Μεταβλητές που επηρεάζουν τις εξισώσεις αυτές είναι οι τιμές των ιδίων κεφαλαίων, οι τιμές κατοικιών και οι τιμές εμπορικών ακινήτων. Επίσης αναφέρεται και ο δείκτης τιμών των σπιτιών, ο οποίος παρέχει τη βάση για τη μέτρηση των τιμών της κτηματαγοράς και την ανάπτυξη τους μέσα στο χρόνο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μοντέλα επαναλαμβανόμενων πωλήσεων, όπου προκύπει το συμπέρασμα ότι η ανάγκη για εστίαση αντί για συναλλαγές δημιουργούν τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.
Λέξη κλειδί :Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Κτηματαγορά
Μοντέλα επαναλαμβανομένων πωλήσεων
Οικονομετρία
Ημερομηνία έκδοσης :20-01-2011
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dionisioti_2011.pdf

Τύπος: application/pdf