ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέρος Α: Μετάφραση άρθρου «Τι κάνει μια τοποθεσία ελκυστική για τον αγοραστή κατοικίας; Εισαγωγικά ευρήματα από το Ελσίνκι και τοRandstad της Ολλανδίας χρησιμοποιώντας την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (AHP) του Tom KaukoΜέρος Β: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην αγορά ακινήτων: Η περίπτωση της Ελλάδας»Μέρος Γ: Έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Εναλλακτικός τίτλος :Part A: Translation from English to Greek of the article “What makes a location attractive for the housing consumer? Preliminary findings from metropolitan Helsinki and Randstad Holland using the analytical hierarchy process”, Tom kauko (2006)Part B: Geographical Information Systems at Real Estate:The case of GreecePart C: Property Valuation Report
Δημιουργός :Κωνσταντόπουλος, Σωτήριος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τίτλος: Τι κάνει μια τοποθεσία ελκυστική για τον αγοραστή κατοικίας; Εισαγωγικά ευρήματα από το Ελσίνκι και το Randstad της Ολλανδίας χρησιμοποιώντας την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία(AHP). Απόσπασμα: τι καθορίζει την ελκυστικότητα μιας τοποθεσίας σε μια δεδομένη αγορά σπιτιών; Η μελέτη αναφέρει κάποια προκαταρκτικά στοιχεία σχετικά με τις αγοραστικές προτιμήσεις σπιτιών, βασισμένες σε ειδικά εκμαιευόμενα προφίλ προτίμησης, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την αναλυτική ιεραρχική διαδικασία. Τα ευρήματα αποδεικνύουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των 2 αγορών σπιτιών: του Ελσίνκι (1998) και του Randstad της Ολλανδίας (2003). Στο Ελσίνκι η ποιότητα κατοικίας και το ευρύχωρο περιβάλλον θεωρούνται πάντα ως κάτι δεδομένο. Έτσι ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι η τοποθεσία, ειδικά 2 πλευρές αυτής: η προσβασιμότητα και η «τερπνότητα». Το τελευταίο στοιχείο χαρακτηρίζει μια πολυπρισματική μορφή προτίμησης του καταναλωτή. Βασίζεται σε ποικίλους ατομικούς και ιδιόμορφους τρόπους ζωής που εξαρτώνται από τις αξίες. Στο Randstad της Ολλανδίας η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Εκεί για τους περισσότερους αγοραστές σπιτιών η λειτουργικότητα και η ευρυχωρία ενδιαφέρει περισσότερο από την τοποθεσία. Επιπρόσθετα τα απλά «σκληρά» χαρακτηριστικά έχουν περισσότερη βαρύτητα από ότι τα αντίστοιχα μη απτά «ελαφρά» χαρακτηριστικά, όταν έρχεται η στιγμή να εκτιμηθεί το φυσικό περιβάλλον. Η εικόνα του δήμου δεν ενδιαφέρει τόσο όσο οι παράγοντες της γειτονίας. Η διαφορά είναι κυρίως εμφανής για νέες αναπτυξιακές ενέργειες στις προαστιακές περιοχές. Αυτό έχει πιθανές εμπλοκές για τη βιομηχανία των κτιρίων όταν αποφασίζει την πιο εφικτή στρατηγική για παραγωγή.
Λέξη κλειδί :Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία (AHP)
Αγορά ακινήτων
Ακίνητη περιουσία
Ημερομηνία έκδοσης :2-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Konstantopoulos_2012.pdf

Τύπος: application/pdf