ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποταμίευση με σκοπό την σύνταξη: συγκριτική μελέτη αποδόσεων επενδύσεων
Δημιουργός :Πανσεληνάς, Ιωάννης Ε.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία αφορά την μελλοντική εξασφάλιση σύνταξης ενός εργαζομένου που πέρα από τις καθορισμένες εισφορές του στο «κοινωνικό συμβόλαιο» επιθυμεί να λάβει κάποιο ποσό στην ηλικία συνταξιοδότησης. Σαν σκοπό της εργασίας αυτή είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον είναι συμφέρον η αποταμίευση σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης και ποιες από αυτές τις μορφές μας παρέχει μεγαλύτερες αποδόσεις σε ένα βάθος χρόνου.Έτσι λοιπόν θα εξετάσουμε αφού περιγράψουμε τους τίτλους αυτούς και πως συμπεριφέρνονται στη Ελληνική Αγορά, στη συνέχεια με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεση μας θα μπορέσουμε να βρούμε την πιο συμφέρουσα μορφή επένδυσης ανάμεσα σε έναν Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου, σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επενδύσεις σε ένα Επαγγελματικό Ταμείο που τοποθετεί τα χρήματα των μελών του σύμφωνα με τον Γενικό Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και ασφαλιστικών προγραμμάτων Unit Linked με σκοπό την εξασφάλιση σύνταξης στο πέρας μια καθορισμένης χρονικής στιγμής που θα έχουμε ορίσει εμείς.
Λέξη κλειδί :Συντοξιοδότηση
Αποταμίευση
Αμοιβαία κεφάλαια
Ταμιευτήριο
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Unit Linked
Εναλλακτικές μορφές επένδυσης
Ημερομηνία :31-05-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Panselinas_2008.pdf

Τύπος: application/pdf