ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το προφίλ βρετανών καταναλωτών αναφορικά με την αντίληψη τους για την επιστήμη και την τεχνολογία
Δημιουργός :Πουλή, Σουλτάνα
Συντελεστής :Μουστάκη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :141σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αρχικά δίνονται ιστορικές πληροφορίες για την Βρετανική Δημοσκόπηση Κοινωνικής Συμπεριφοράς (British Social Attitude Survey, BSA) καθώς και στοιχεία για τον πληθυσμό στον οποίο αναφέρεται, τις θεματικές ενότητες που καλύπτει και τον τρόπο συλλογής των παρατηρήσεων. Το αντικείμενο της μελέτης που έχει επιλεγεί αφορά στη διαμόρφωση συγκεκριμένου προφίλ Βρετανών πολιτών με βάση τις πεποιθήσεις τους για την επιστήμη και την τεχνολογία και σε σχέση με προσωπικά δεδομένα όπως το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση των καταναλωτών. Η στατιστική ανάλυση, βασισμένη σε στρωματοποιημένο τυχαίο δείγμα, αναδεικνύει καταρχήν την έφεση του αντρικού πληθυσμού στις τεχνολογικές μεθόδους και στο ενδιαφέρον τους για επιστημονική κατάρτιση. Αναφορικά με την επίδραση της ηλικίας, διαπιστώσαμε ότι οι νεότεροι και μέσης ηλικίας καταναλωτές είναι περισσότερο προβληματισμένοι και ενημερωμένοι για τα νέα τεχνολογικά αποφθέγματα, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας δείχνουν να εμπιστεύονται αλλά είναι και περισσότερο υποψιασμένοι για τα επιστημονικά πορίσματα. Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, φάνηκε να μην επηρεάζει καθοριστικά τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων, ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρατηρήθηκε πως οι χωρισμένοι ή σε διάσταση πολίτες δηλώνουν άγνοια ή άρνηση σε ουσιώδη ερωτήματα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη γενικότερα.
The British Social Attitudes (BSA) survey series began in 1983 and has been conducted every year since. The BSA series is designed to produce annual measures of attitudinal movements to complement large-scale government surveys such as the General Household Survey and the Labour Force Survey. One of the main purposes of the BSA is to allow the monitoring of patterns of continuity and change and the examination of the relative rates at which attitudes with respect to social issues change over time. The subjects covered by the surveys are wide-ranging but include housing and home ownership, work and unemployment, health and social care, education, business and industry, social security and dependency, tax and spending, the welfare state, transport, environment and the countryside, constitutional reform, law and order, public understanding of science, civil liberties, moral issues and sexual mores, racism and sexism, social inequality, religion, politics and governance. Additional demographic data included sex, age, education, income, marital status, and religious and political affiliations. The following work, is examining the relation between sex, age and marital status and the public understanding of science.
Λέξη κλειδί :Καταναλωτές
Μεγάλη Βρετανία
Βρετανικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Βρετανική Δημοσκόπηση Κοινωνικής Συμπεριφοράς
Ημερομηνία :31-03-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pouli_2009.pdf

Τύπος: application/pdf