ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα Hedge funds και η μελέτη τους μέσω οικονομετρικών μοντέλων
Δημιουργός :ΧαρίτοΥ, Κονδυλία
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην εργασία αυτή κάνουμε ιστορική αναδρομή πάνω στα οικονομικά σχήματα HedgeFunds που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Αναλύουμε με στατιστικά στοιχείατην πορεία τους, ως μορφής επενδύσεων, σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα καθώς και τονγενικότερο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σεσχέση με την Παγκόσμια Οικονομία, όπως για παράδειγμα την ρωσική κρίση του 1998ή την κρίση της ΝΑ Ασίας το 1997. Η γέννησή τους οφείλεται στον Αυστραλό Jones καιστην μορφή επένδυσης που εμπνεύστηκε ο ίδιος , με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τονκίνδυνο και να αυξήσει την απόδοση, το 1948.Η νέα μορφή επενδύσεων γρήγορα βρήκε θιασώτες, λόγω των υψηλών αποδόσεωνκαι της νέας οπτικής που εισήγαγε, στις επενδύσεις. Παράλληλα με το Hedgingαναπτύχθηκε μία νέα μορφή στρατηγικής, το speculating, το οποίο αναζητά μεγάλεςαποδόσεις με μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, ρίσκο. Οι δύο τεχνικές εφαρμόζονταιακόμα και σήμερα. Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1999, τα Hedge fundsδιαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε μεγάλα γεγονότα οικονομικής φύσης όπως ηΜαύρη Τετάρτη (16/9/1992) και ανέδειξαν κάποιους απο τους πρωταγωνιστές τηςΠαγκόσμιας Οικονομίας όπως ο G.Soros. O 21oς αιώνας σημαδεύτηκε από την 11ηΣεπτεμβρίου 2001, ωστόσο τα Hedges Funds επιβίωσαν της κρίσης ενώ μάλισταπαρουσίασαν μεγάλες αποδόσεις. Στο πέρασμα των χρόνων αναδείχθηκε οεπενδυτικός τους χαρακτήρας, αφού τα μεγάλα κέρδη των τρισεκατομμυρίωνσυνοδεύονται και από μεγάλες απώλειες.
Λέξη κλειδί :Hedge funds
Speculating
Οικονομία
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :22-10-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Charitou_2015.pdf

Τύπος: application/pdf