ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και η μεθοδολογία 6σ στον κατασκευαστικό τομέα
Δημιουργός :Άγας, Γεώργιος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η μελέτη του στατιστικού ελέγχου ποιότητας και της μεθοδολογίας 6σ στον κατασκευαστικό τομέα. Για τον σκοπό αυτό χρειάστηκε να ανατρέξω σε πολλές πηγές προκειμένου να έχωένα σωστό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα

Κατασκευαστικός τομέας
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Agas_2015.pdf

Τύπος: application/pdf