ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Public education policy in dynamic general equilibrium models
Δημιουργός :Sakkas, Stylianos
Συντελεστής :Philippopoulos, Apostolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Vassilatos, Vanghelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :This thesis is about fiscal policy and public finance in dynamic general equilibrium models.The aim is to study how reforms in the fiscal policy mix chosen (spending-tax), affectmacroeconomic outcomes (like per capita output, savings etc) and distribution among variouseconomic groups. Given that taxes are always distorting and/or that public spendingis not always beneficial for every income group, the key issue of this thesis is to look forthe least distorting tax mix and/or Pareto improving spending reforms. In this context, thethesis deals with three debated topics of the policy and academic agenda.
Λέξη κλειδί :Fiscal policy
Public finance
Public spending
Computational macroeconomics
Ημερομηνία έκδοσης :29-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sakkas_2016.pdf

Τύπος: application/pdf