ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία μαρκοβιανών αλυσίδων και θεωρίας ουρών με αριθμητικές εφαρμογές
Εναλλακτικός τίτλος :Elements of markovian processes and queueing processes with numerical applications
Δημιουργός :Ajdini, Erold
Συντελεστής :Κυριακίδης, Επαμεινώνδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :121 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η Θεωρίας Ουρών (ή Αναμονής), δηλαδή η μελέτη των φαινομένων ουράς μέσα από μαθηματικά μοντέλα. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στις Στοχαστικές Διαδικασίες και τις Αλυσίδες Μαρκόβ οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της Θεωρίας Ουρών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικές έννοιες και συμβολισμοί σε συστήματα αναμονής. Τα μοντέλα στα οποία έχουμε επικεντρωθεί υποθέτουν ότι οι αφίξεις στο σύστημα γίνονται με βάση τη διαδικασία Poisson και ότι οι χρόνοι εξυπηρέτησης ακολουθούν την Εκθετική κατανομή. Η εξυπηρέτηση των πελατών στο σύστημα γίνεται είτε σύμφωνα με τη σειρά άφιξης είτε σύμφωνα με κάποια προτεραιότητα. Τέλος, γίνονται αριθμητικές εφαρμογές για τα περισσότερα κομμάτια της θεωρίας όπου οι υπολογισμοί των αποτελεσμάτων έχουν γίνει στο στατιστικό πακέτο R γράφοντας τους απαραίτητους κώδικες κάθε φορά.
Λέξη κλειδί :Θεωρία ουρών
Αλυσίδες Μαρκόβ
Διαδικασία Poisson
Ημερομηνία έκδοσης :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ajdini_2016.pdf

Τύπος: application/pdf