ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μια μετά-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών με τη χρήση των μεθόδων One-Step Peto & Mantel-Haensel,έμφαση δίνεται σε δοκιμές με σπάνιες η και καθόλου καταχωρήσεις.
Εναλλακτικός τίτλος :A meta-analysis of randomized controlled trials using two methods, the Mantel-Haensel and the one-step focusing on especially trials with rare or even no events.
Δημιουργός :Κούβαρη, Νικολέττα
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η μετά-ανάλυση δηλαδή, η στατιστική ανάλυση μιας μεγάλης συλλογής αποτελεσμάτων ανάλυσης από μεμονωμένες μελέτες με σκοπό, την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων, είναι ένας νέος σχετικά τομέας της επιστήμης της Στατιστικής με εξαιρετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.
Λέξη κλειδί :Meta - analysis
Randomized controlled trials
Medical research
Mandel-Haensel method
Ημερομηνία έκδοσης :30-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouvari_2016.pdf

Τύπος: application/pdf