ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Model based clustering for high dimensional data
Εναλλακτικός τίτλος :Ομαδοποίηση με τη χρήση μοντέλων για δεδομένα μεγάλων διαστάσεων
Δημιουργός :Paizi, Vassiliki
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86 p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :The rapid increase in the size of data sets makes clustering all the more important to capture and summarize the information; at the same time clustering is more difficult to be accomplished. If model-based clustering is applied directly to a large data set, it is too slow for practical application. A simple and common approach is to first cluster a random sample of moderate size, and then use this clustering model in this way to classify the remainder of the objects.
Λέξη κλειδί :Model- based clustering
Large data
Factor analyzers
Ημερομηνία έκδοσης :30-06-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Paizi_2016.pdf

Τύπος: application/pdf