ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ικανοποίηση ασθενών στο τμήμα αυτοάνοσων δερματικών παθήσεων του νοσοκομείου Συγγρού
Εναλλακτικός τίτλος :Patients satisfaction in the department or aytoimmune skin deseases of hospital Syngrou
Δημιουργός :Ξένος, Δημήτριος
Συντελεστής :Ντζούφρας, Ι. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τις αντιδράσεις ασθενών, συγγενών και ασθενών αλλά και επισκεπτών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αλλά και γενικά τις υπηρεσίες υποδοχής και εξυπηρέτησης που προσφέρει ένα δημόσιο νοσοκομείο.
Λέξη κλειδί :Υπηρεσίες υγείας
Ικανοποίηση ασθενών
Δημόσια νοσοκομεία
Ημερομηνία έκδοσης :10-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xenos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf