ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγκριση της εξέτασης ανίχνευσης του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilomavirus, HPV) και της κυτταρολογικής εξέτασης ως πρωταρχικές μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας
Εναλλακτικός τίτλος :Comparison of the HPV DNA test and cytology test as a primary screening method for cervical cancer in Greece
Δημιουργός :Σκρουμπέλος, Αναστάσιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποτελεί τον έκτο πιο συχνό καρκίνο στην Ευρώπη και συμβάλλει σημαντικά στο φορτίο θνησιμότητας και νοσηρότητας διεθνώς. Παρόλα ταύτα, δύναται να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό δεδομένου ότι η διενέργεια του προσυμπτωματικού έλεγχου είναι τακτική. Το Παπ τεστ αποτελούσε την βέλτιστη πρακτική ως πρωταρχική μέθοδο ελέγχου εν τούτοις, η εισαγωγή της μοριακής εξέτασης γα την ανίχνευση του γονιδιώματος του HPV τα τελευταία έτη θεωρείτε ως η μέθοδος που δύναται να αντικαταστήσει τον κυτταρολογικό έλεγχο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι συγκειρση ως προς την διαγνωστική ακρίβεια και αξία των εν λόγω μεθόδων.
Λέξη κλειδί :Καρκίνος τραχήλου της μήτρας
Προσυμπτωματικός έλεγχος
Ημερομηνία έκδοσης :31-12-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skroumpelos_2015.pdf

Τύπος: application/pdf