ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εφαρμογές ουρών αναμονής και χρήση σε τηλεφωνικά κέντρα
Εναλλακτικός τίτλος :Applications on queueing theory and their use in call centers
Δημιουργός :Παπατσάκωνας, Γεώργιος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η θεωρία αναμονής είναι ένα χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο για να περιγράψει συστήματα εξυπηρέτησης, όπου οι πελάτες πριν εξυπηρετηθούν θα πρέπει να μείνουν σε κατάσταση αναμονής. Ένα από αυτά τα συστήματα είναι και τα τηλεφωνικά κέντρα, σκοπός της εργασίας είναι να δείξει πως η θεωρία αναμονής μπορεί να εφαρμοστεί στον τρόπο λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων.
Λέξη κλειδί :Θεωρία αναμονής
Συστήματα εξυπηρέτησης πελατών
Τηλεφωνικά κέντρα
Ημερομηνία έκδοσης :31-08-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papatsakonas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf