ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου στα ασφαλιστικά πρακτορεία με βάση τις αρχές του Solvesy II
Δημιουργός :Τσακάλη, Καλλιόπη
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει σκοπό, αρχικά, να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις τεχνικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί ένα από τα παλαιότερα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζουν τόσο τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, επιχειρείται μία οικονομετρική εκτίμηση του υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των Crosbie και Bohn για έξι ελληνικά ασφαλιστικά πρακτορεία.
Λέξη κλειδί :Πιστωτικός κίνδυνος
Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Solvency II
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2015
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsakali_2015.pdf

Τύπος: application/pdf