ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση διατάξιμων και μη διατάξιμων κατηγορικών δεδομένων
Δημιουργός :Σιάρκου, Παναγιώτα
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να αναπτυχθούν διάφορες μέθοδοι ανάλυσης κατηγορικών δεδομένων διατάξιμων και μη διατάξιμων. Η ανάλυση κατηγορικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και η χρήση της έχει επεκταθεί πολύ στον τομέα της ιατρικής, της φαρμακολογίας και των κοινωνικών επιστημών.
Λέξη κλειδί :Κατηγορικά δεδομένα
Λογαριθμογραμμικό μοντέλο
Στατιστικός έλεγχος
Στατιστική μοντελοποίηση
Ημερομηνία έκδοσης :31-12-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Siarkou_2014.pdf

Τύπος: application/pdf