ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικός έλεγχος διεργασιών με εφαρμογές
Δημιουργός :Αλεξόπουλος, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :206 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε μια εποχή που οι πρώτες ύλες συνεχώς περιορίζονται και το κόστος παραγωγής αυξάνεται, γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση τα δεδομένα και όχι απλά με τις απόψεις. Έτσι λοιπόν, η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων κρίνεται απαραίτητη.
Λέξη κλειδί :Στατιστικός έλεγχος διεργασιών
Διαγράμματα ελέγχου
Συλλογή δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Alexopoulos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf