ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ειδικοί παράμετροι για κάθε επιχείρηση με βάση το solvesy II
Εναλλακτικός τίτλος :Undertaking specific parameters based on solvesy II
Δημιουργός :Γιαννακοπούλου, Γεωργία
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :113 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά την αποτίμηση κινδύνου ασφαλίστρων του κλάδου ασφάλισης ζημιών μέσα από ειδικές παραμέτρους. Παρουσιάζεται η μέθοδος κινδύνου ασφαλίστρων πριν αλλά και μετά την εισαγωγή των ειδικών παραμέτρων όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, Φερεγγυότητα II (Solvesy II).
Λέξη κλειδί :Solvency II
Επιχειρήσεις
Ασφάλιστρο
Ημερομηνία έκδοσης :29-02-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giannakopoulou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf