ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, ποιότητα λογιστικών καταστάσεων
Δημιουργός :Κανελλοπούλου, Φωτούλα
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι επενδυτές, στην προσπάθεια τους να μειώσουν τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων από μία επένδυση, προσπαθούν να συλλέξουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών στις οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Ωστόσο, η ποιότητα των πληροφοριών των λογιστικών καταστάσεων φαίνεται να επηρεάζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιούνται δεδομένα από τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την περίοδο 1990 – 2015. Αφού εκτιμάται η ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων σε κλαδικό επίπεδο, έπειτα ακολουθεί η εκτίμηση της επίδρασής της στη διακύμανση των αποδόσεων των μετοχών, που χρησιμοποιείται ως μέτρο κινδύνου. Το κύριο εύρημα της εργασίας είναι ότι η επίδραση της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων δεν έχει ίδιο πρόσημο ανάμεσα στους κλάδους που μελετώνται. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επίδραση αυτή εκτιμάται ότι είναι πολύ μικρή.
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική απόδοση
Επενδύσεις
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Απόδοση μετοχών
Ημερομηνία :29-07-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kanellopoulou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf