ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του συναισθήματος στον καθορισμό των CDS κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Δημιουργός :Φώσκολου, Μαρία-Θηρεσία
Συντελεστής :Σπύρου, Σπύρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :71σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε, την επίδραση πέντε παραγόντων επί της διαμόρφωσης των ασφαλίστρων των κρατικών Credit Default Swaps (CDS), βασιζόμενοι σε ένα δείγμα μηνιαίων παρατηρήσεων για μια ομάδα χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και την Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2016. Οι εν λόγω παράγοντες είναι η πορεία του χρηματιστηρίου, ο πληθωρισμός, η μεταβλητότητα, η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ, και ο οικονομικός δείκτης συναισθήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των CDS, υπήρξε η πορεία του χρηματιστηρίου κάθε χώρας, με μια άνοδο του χρηματιστηρίου να οδηγεί σε πτώση των ασφαλίστρων.
Λέξη κλειδί :Συμβάσεις ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)
Credit default swaps spreads (CDS spreads)
Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008
Χρηματιστήριο
Πληθωρισμός
Μεταβλητότητα
Νομισματική πολιτική
Οικονομικός δείκτης συναισθήματος
Ημερομηνία :31-08-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Foskolou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf