ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πνευμονία στον αναπνευστήρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων: επίπτωση, παράγοντες κινδύνου και έκβαση
Εναλλακτικός τίτλος :Ventilator associated pneumonia in an adult intensive care unit: incidence, risk factors and outcome
Δημιουργός :Κουτσοβασίλης, Αναστάσιος Γ.
Συντελεστής :Κωστάκη, Αναστασία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η πνευμονία στους ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι συχνότατη επιπλοκή. Σκοπός της μελέτης ο καθορισμός των παραγόντων που καθορίζουν την συχνότητα εμφάνισης της πνευμονίας στον αναπνευστήρα (ΠΑΑ).Από τους 255 ασθενείς που μελετήσαμε, ΠΑΑ ανέπτυξαν οι 85 (33.3%). Η μονοπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε σημαντική στατιστική συσχέτιση της ηλικίας (p=0.044), του ARDS (p=0.005), του πνευμοθώρακα (p=0.002), του αιμοθώρακα (p=0.025), των μυοχαλαρωτικών (p=0.008), της >5 ημερών διάρκειας μηχανικού αερισμού (p=0.004), των λευκών αιμοσφαιρίων (p<0.0001), της παχυσαρκίας (p=0.043), του ασταθούς θώρακα (p<0.0001), της πολυοργανικής ανεπάρκειας (p=0.045), του AIS>4 (p=0.002) και της τραχειοστομίας (p=0.024) με την συχνότητα εμφάνισης ΠΑΑ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι διατηρούν την στατιστική τους συσχέτιση με την συχνότητα εμφάνισης της ΠΑΑ είναι η χρήση μυοχαλαρωτικών (p=0.001), τα λευκά αιμοσφαίρια (p<0.001), ο ασταθής θώρακας (p=0.022), η παχυσαρκία (p=0.010) και η >5 ημερών διάρκεια μηχανικού αερισμού (p=0.031). Η μονοπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε στατιστική συσχέτιση της θνητότητας των ασθενών με ΠΑΑ με την ηλικία (p<0.0001), το ARDS (p<0.0001), το AIS>4 (p=0.027), το APACHE II (p<0.0001), τη χρήση μυοχαλαρωτικών (p=0.006), την ουραιμίας (p=0,005), των <3gr αλβουμινών (p=0.002), της πολυοργανικής ανεπάρκειας (p<0.0001) και της καρδιο-αναπνευστικής ανεπάρκειας (p<0.0001). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι σχετίζονται με την θνητότητα σε ασθενείς με ΠΑΑ είναι η ηλικία (p=0.001), η πολυοργανική ανεπάρκεια (p=0.023), η καρδιο-αναπνευστική ανεπάρκεια (p=0.005) και η ουραιμία (p=0.038). Η συχνότητα της ΠΑΑ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες με σημαντικότερους όλων την διάρκεια του μηχανικού αερισμού, την παρουσία ασταθούς θώρακα, την χρήση μυοχαλαρωτικών, την παχυσαρκία και την ηλικία των ασθενών.
Pneumonia is a common complication in Intensive Care Unit patients. The aim of the study is to establish the factors that determine the frequency of ventilation acquired pneumonia(VAP). We studied 255 intubated, mechanically ventilated patients aged 50.05±20.34. Out of 255 patients, 85(33.3%) developed VAP. Univariate analysis showed a statistically significant correlation of age (p=0.044), Acute Respiratory Distress Syndrome [(ARDS) (p=0.005)], pneumothorax (p=0.002), hemothorax (p=0.025), administration of neuromuscular blockade drugs (p=0.008), more than 5 days of mechanical ventilation (p=0.004), leukocytes (p<0.0001), obesity (p=0.043), unstable thorax (p<0.0001), multiple organ failure [(mof) (p=0.045)], AIS>4 (p=0.002) and tracheostomy (p=0.024) to VAP frequency. In multivariate analysis, factors with significant correlation to VAP frequency are the use of neuromuscular blockade drugs (p=0.001), leukocytes (p<0.001), unstable thorax (p=0.022), obesity (p=0.010) and more than 5 days duration of mechanical ventilation (p=0.031).Out of the 255 patients of the study, 88(34.5%) expired. Among those, 33(38.8%) had VAP. Univariate analysis showed a statistically significant correlation of VAP patient mortality to age (p<0.0001), ARDS (p<0.0001), AIS>4 (p=0.027), APACHE II score (p=0.0001), administration of neuromuscular blockade drugs (p=0.006), uremia (p=0,005), serum albumins <3gr (p=0.002), mof (p=0.002) and shock (p<0.0001). The factors which retain their significant correlation with mortality in patients with VAP in a multivariate analysis were age (p=0.001), mof (p=0.023), shock (p=0.002), uremia (p=0.022). VAP is a common complication in Intensive Care Unit. Its frequency is affected by several factors, the most significant of which are duration of mechanical ventilation, unstable thorax, administration of neuromuscular blockade drugs, obesity and age.
Λέξη κλειδί :Πνευμονία στον αναπνευστήρα
Μονάδα εντατικής θεραπείας
Ventilation acquired pneumonia
Intensive Care Unit
Ημερομηνία :30-06-2009
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutsovasilis_2009.pdf

Τύπος: application/pdf