ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εξέλιξη του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος: μια μελέτη από την περίοδο της απελευθέρωσης του τραπεζικού συστήματος το 1990 μέχρι τα capital controls του 2015
Δημιουργός :Ανδριτσάκη, Ελένη-Άννα
Συντελεστής :Σακελλάρης, Πλούταρχος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα το θεσμικό εκκρεμές (Αντζουλάτος, 2011) άλλαξε πορεία από τον απόλυτο φιλελευθερισμό, που σταδιακά επήλθε με θεσμικές μεταρρυθμίσεις τη δεκαετία του ‘90, στον μεγάλο εποπτικό παρεμβατισμό, με τους όρους τις Βασιλείας και τον διεθνή έλεγχο στα χρόνια της κρίσης. Αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου κύκλου μεταρρυθμίσεων και γεγονότων οδήγησε στην μετρίαση του οικονομικού κύκλου στην Ελλάδα αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συχνότητα, την ένταση και φυσικά το οικονομικό κόστος των κρίσεων. Το μεγάλο κύμα χρηματοοικονομικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 90 σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατέληξε σε ένα τραπεζικό σύστημα εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και εντονότατου ανταγωνισμού. Στη διάρκεια των επόμενων ετών παρατηρήθηκε μία μετατόπιση του τραπεζικού ενδιαφέροντος από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες επιτοκιακού εισοδήματος σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες ευρύτερου χρηματοοικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος.Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την περίοδο της απελευθέρωσης και απορρύθμισης του τραπεζικού συστήματος από το 1990-1996 (Κεφάλαιο Α), στη συνέχεια γίνεται μία μελέτη για την ολοκλήρωση των μέτρων απορρύθμισης του τραπεζικού κλάδου και την προετοιμασία του τραπεζικού κλάδου για την ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ, 1997-2002 (Κεφάλαιο Β). Μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος ο τραπεζικός κλάδος άλλαξε πολιτική, εισήγαγε νέα επενδυτικά προϊόντα και επεκτάθηκε πιστωτικά, θέτοντας έτσι πρόσφορο έδαφος για την μετέπειτα επέκταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το κεφάλαιο αυτό μελετά τα έτη 2003-2007 (Κεφάλαιο Γ). Τέλος, γίνεται μία μελέτη για την πορεία του τραπεζικού συστήματος στα χρόνια της κρίσης, 2008-2015, τις επιπτώσεις αυτής στην κερδοφορία των τραπεζών, αναλύονται τα προβλήματα της εκροής καταθέσεων και μη εξυπηρετούμενων δανείων και το πρόβλημα ρευστότητας που δημιουργούν (Κεφάλαιο Δ).
Λέξη κλειδί :Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Κοινό νόμισμα
Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση 2008
Capital control
Ημερομηνία :31-01-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Andritsaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf