ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οριζόντιες συμφωνίες (καρτέλ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
Δημιουργός :Τρίγκα, Μαριέττα
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :66σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5653
Περίληψη :Κατά τον Emerson, το εμπόριο είναι ένα «παιχνίδι» ικανοτήτων, όπου δεν μπορεί να παίξει ο καθένας και μόνο λίγοι μπορούν να παίξουν καλά. Σε ένα «παιχνίδι» λοιπόν, ικανοτήτων, όπως το εμπόριο, για να μπορέσει κάποιος να επικρατήσει και να βγει κερδισμένος, θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει, τόσο στις ιδιαίτερες ικανότητες που αναπτύσσει ο κάθε παίκτης στην κατάκτηση του μεριδίου της αγοράς και οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, όσο και στις συνθήκες ανταγωνισμού που αναπτύσσονται μεταξύ των παικτών για την επικράτηση του καλύτερου. Όπως κάθε παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες, έτσι και το εμπόριο πρέπει να υπακούει στους κανόνες του δικαίου ανταγωνισμού, οι οποίοι διαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια μιας ανοικτής οικονομίας αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, με την Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο χώρο, την Κοινή Αγορά, μέσα στην οποία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα εμπορεύματα, πρόσωπα, υπηρεσίες και κεφάλαια. Η Συνθήκη στηρίζεται στην ιδέα ότι η δημιουργία της Κοινής Αγοράς θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των καρτών-μελών και επομένως την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο σε συνδυασμό με την προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών, θα οδηγήσει σε συνεχή επέκταση των εθνικών οικονομιών και ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των λαών της Κοινότητας. Κύριος μοχλός για την επίτευξη του υψηλού στόχου αυτού είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την κατάκτηση της αγοράς. Από τον ανταγωνισμό αυτό των επιχειρήσεων ωφελούνται σημαντικά οι εθνικές οικονομίες και οι καταναλωτές, ενώ η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα αυξάνει τον οικονομικό πλούτο, προκαλεί τεχνολογική πρόοδο και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές, αυξάνει την ποιότητα και διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών, τονώνοντας ταυτόχρονα την τεχνολογική καινοτομία.
Λέξη κλειδί :Οριζόντιες συμφωνίες
Καρτέλ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού
Πρόστιμα
Απαλλαγές
Καθεστώς επιείκειας
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
Horizontal agreements
Cartel
European Business and Competition Law
Fines
Exemptions
Leniency regime
Hellenic Competition Commission
Ημερομηνία :18-01-2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triga_2008.pdf

Τύπος: application/pdf