ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πληθωρισμός και αβεβαιότητα: υπάρχει αιτιώδης σχέση;
Δημιουργός :Μπούγας, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :44σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Ο πληθωρισμός σε καμία στιγμή του προηγούμενου αιώνα δεν είχε εγκαταλείψει το προσκήνιο του επιστημονικού διαλόγου καθώς, ως ένα από τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, έπαιζε ρόλο σε πολλές συζητήσεις που διεξαγόταν ταυτόχρονα σχετικά με το κατάλληλο ύψος που πρέπει να παρατηρείται σε μια οικονομία, ή σχετικά με τη σχέση του με την ανεργία, τη σύνδεση της προηγούμενης σχέσης με την βραχυχρόνια και την μακροχρόνια περίοδο και, τέλος, με τη σχέση που είχε με την πληθωριστική αβεβαιότητα, με το παραγόμενο προϊόν μιας οικονομίας και με την αβεβαιότητα αυτού του παραγόμενου προϊόντος. Η ομιλία του Milton Friedman κατά την παραλαβή του βραβείου Nobel από την Σουηδική Ακαδημία έμελλε να είναι μια καθοριστική στιγμή στην οικονομική βιβλιογραφία που ασχολείται με τη σχέση του πληθωρισμού και της πληθωριστικής αβεβαιότητας. Υποστηρίζοντας με σθένος της άποψη ότι υπάρχει μεταξύ τους μια θετική σχέση έβαλε τα θεμέλια για να επιβεβαιωθεί αυτή του η υπόθεση με μια πιο ολοκληρωμένη μορφή (Ball, 1992), να αποκρουστεί (Pourgerami & Maskus, 1987), και να διερευνηθεί η αντίστροφη σχέση αιτιότητας (Cukierman & Meltzer, 1986 και Holland, 1995). Οι παραπάνω υποθέσεις αναπτύσσονται στο 2ο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, μαζί με μια όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη παράθεση του δεύτερου κύματος των επιστημονικών εργασιών. Αυτές οι εργασίες προέκυψαν από εμπειρικά παραδείγματα στα οποία οι συγγραφείς τους είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν δεδομένα από μια πληθώρα διαφορετικών περιφερειών και χρονικών περιόδων και έτσι έχοντας επί της ουσίας έναν μεγάλο αριθμό πιθανών συνδυασμών να παραγάγουν μια πρωτότυπη συμβολή στη διαρκώς διογκούμενη βιβλιογραφία. Αυτή η βιβλιογραφία φιλοξενεί εμπειρικά υποδείγματα που υποστηρίζουν πότε τη μία βασική υπόθεση και πότε την άλλη, και πολλές φορές παραπάνω από μία καθώς δεν είναι σπάνιο να ελέγχουν και τις δύο φορές της αιτιότητας. Η δικιά μας συμβολή σε αυτόν τον συνεχιζόμενο διάλογο που ξεκίνησε ουσιαστικά πάνω από σαράντα χρόνια πριν, είναι με ένα εμπειρικό υπόδειγμα που προσπαθεί να αναζητήσει την σχέση μεταξύ των δύο υπό συζήτηση μεγεθών για έναν μεγάλο αριθμό χωρών (σχεδόν όλου του κόσμου) και για μια εξίσου μακρά χρονική περίοδο (1985-2016). Η επιλογή αυτής της περιόδου έγινε με δύο γνώμονες: πρώτον, είναι σχετικά πρόσφατη και τα δεδομένα για αυτές τις χρονιές είναι πολλά και αξιόπιστα, και δεύτερον, χωρίζεται με μια διακριτή τομή σε δύο σημαντικές ιστορικές περιόδους για την οικονομική επιστήμη: την «Μεγάλη Σταθεροποίηση» (1985-2007) και την «Μεγάλη Ύφεση» (2008-2016). Αυτές οι δύο περίοδοι μας δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε την σχέση του πληθωρισμού και της πληθωριστικής αβεβαιότητας σε δύο τελείως διαφορετικά μακροοικονομικά περιβάλλοντα, το ένα πλήρους κανονικότητας με πολύ μικρές διακυμάνσεις τόσο στον πληθωρισμό όσο και στο παραγόμενο προϊόν, και το άλλο έχοντας υποστεί ένα σοκ λόγω της παγκόσμιας κρίσης, την επικείμενη ύφεση και την προσπάθεια ανάκαμψης χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και νομισματικά εργαλεία, όχι πάντα ορθόδοξα. Αυτά αναπτύσσονται στο δεύτερο σκέλος της εργασίας, στο οποίο πρώτα παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε (κεφάλαιο 3), στη συνέχεια το εμπειρικό υπόδειγμα (κεφάλαιο 4) ακολοθούμενο από τη συζήτηση των αποτελεσμάτων (κεφάλαιο 5) και τέλος τα συμπεράσματα (κεφάλαιο 6) ακολουθούμενα από τη βιβλιογραφία και το παράρτημα (κεφάλαια 7 και 8 αντιστοίχως).
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Πληθωριστική αβεβαιότητα
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: mpougas_2017.pdf

Τύπος: application/pdf