ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και οι παράγοντες καθορισμού της
Δημιουργός :Αβράμη, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Κατσίμη, Μαργαρίτα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο με τους προσδιοριστικούς παράγοντες των συναλλαγματικών ισοτιμιών με έμφαση στους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου, των δύο πιο σημαντικών νομισμάτων στην παγκόσμια οικονομία. Οι διάφορες εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι μακροχρόνια η ισοτιμία συνδέεται με διάφορα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των οποίων η εξέλιξη είναι σαφώς πιο αργή από ότι η ίδια η ισοτιμία, ενώ βραχυχρόνια συνδέεται περισσότερο με τις προσδοκίες που διαμορφώνονται για αυτά, καθώς και από την ψυχολογία των επενδυτών και τη μικρό-δομή της αγοράς. Έτσι οι σχετικές θεωρίες προσδιορισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας δεν επιβεβαιώνοταισε μεγάλο βαθμό έως και αντικρούονται βραχυχρόνια, ενώ επιβεβαιώνονται σεκάποιο βαθμό μακροχρόνια. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν βρεθεί να ισχύουν για διάφορες ισοτιμίες και σε πιο έντονο βαθμό για την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου. Το ευρώ μετά την έλευση του θεωρείται ως ο πλέον ισχυρός ανταγωνιστής του δολαρίου για να το υποκαταστήσει ως το παγκόσμιο νόμισμα. Εντούτοις, παρόλο που υπάρχει η σχετική«βάση» ώστε το ευρώ να υπερκεράσει το δολάριο, η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου της τρέχουσας κατάστασης δεν το επιτρέπει να συμβεί, τουλάχιστο για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία και Ευρωπαϊκή ενοποίηση σε χρηματοοικονομικό και δημοσιονομικό τομέα για να μπορεί μια πιο ενωμένη Ευρώπη να ανταγωνιστεί σοβαρά το ομόσπονδο κράτος των ΗΠΑ στην πρωτοκαθεδρία για το πιο θα είναι το πιο σημαντικό νόμισμα στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.
Λέξη κλειδί :Ισοτιμία ευρώ-δολαρίου
Προσδιοριστικοί παράγοντες συναλλαγματικών ισοτιμιών
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: avrami_2017.pdf

Τύπος: application/pdf