ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δημογραφικά χαρακτηριστικά
Δημιουργός :Δραμιτινός, Μιχάλης
Συντελεστής :Καλυβίτης, Σαράντης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :26σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τα υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συχνά προκαλούν αρκετές αναταράξεις στο ισοζύγιο πληρωμών μιας χώρας. Επίσης, το γεγονός ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, μας οδηγεί να εξετάσουμε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών μιας χώρας και της αποταμιευτικής συμπεριφοράς των ατόμων. Θεωρώντας ότι η διαφορά αποταμίευσης-επένδυσης συνδέεται με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συμπεραίνουμε ότι οι δημογραφικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ το επιτόκιο και η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, επηρεάζουν σημαντικά το ισοζύγιο στο συγκεκριμένο δείγμα χωρών.
Λέξη κλειδί :Συναλλαγές
Ισοζύγιο πληρωμών
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: dramitinos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf