ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η 1η και 5η Ελληνική Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Σύγκριση και αξιολόγηση (1983-2014)
Δημιουργός :Κατσικώστα, Μαρία-Δέσποινα
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :55σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάλυση της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η αξιολόγηση των συγκεκριμένων Προεδριών, σύμφωνα με τα κριτήρια μίας επιτυχημένης Προεδρίας. Αρχικά θα κάνω μία σύντομη αναφορά στο Συμβούλιο της ΕΕ και το τί υποδηλώνει η Προεδρία για αυτό. Θα γίνει σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητες της Προεδρίας και τα καθήκοντά της. Ύστερα, θα κάνω μία σύντομη αναφορά σε όλες τις Ελληνικές Προεδρίες και έπειτα θα αναλύσω την 1η και 5η, σύμφωνα με τα κριτήρια. Ουσιαστικά, θα γίνει μία μελέτη, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα κάθε Προεδρίας ξεχωριστά, σύμφωνα με όσα είχε κληθεί να βγάλει εις πέρας το χρονικό διάστημα που είχε τα ηνία του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι παράγοντες αξιολόγησης των Προεδριών θα ληφθούν υπ' όψιν για κάθε Προεδρία ξεχωριστά, με σκοπό την ουσιαστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Η κάθε Προεδρία θα αναλυθεί ξεχωριστά και στο τέλος θα γίνει η τελική σύγκριση συνοπτικά. Στην ανάλυση της 1ης Προεδρίας, θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους απέτυχε στα καθήκοντα που είχε αναλάβει. Θα ληφθούν υπ' όψιν όλοι οι λόγοι αποτυχίας της συγκεκριμένης Προεδρίας, καθώς και οι συνθήκες στις οποίες ανέλαβε τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Αν και η βιβλιογραφία είναι ελλιπής για την συγκεκριμένη Προεδρία, θα γίνει μία όσο το δυνατόν, σαφής διευθέτηση των λόγων. Στην ανάλυση της 5ης και τελευταίας Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο, θα αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους πέτυχε στα καθήκοντα της καθώς και οι δυσχερείς συνθήκες, οι οποίες δυσκόλευαν το έργο της. Θα αναλυθούν ενδελεχώς οι κατηγορίες στις οποίες υπήρχαν επιτυχίες μέσα από το έργο της Ελληνικής Προεδρίας. Ωστόσο δεν θα αναφερθούν όλες οι Συμφωνίες, αλλά οι σημαντικότερες εξ ’αυτών. Τέλος, εκτός της σύγκρισης των δύο Προεδριών, καθώς είναι ιδιαίτερα εμφανείς οι λόγοι για τους οποίους είχαν αυτά τα αποτελέσματα, θα γίνει μία σύντομη αναφορά, σε οφέλη στην Ελληνική Κοινότητα, λόγω πρώτον της θέσης της Ελλάδος στο Συμβούλιο της ΕΕ και δεύτερον, λόγω της επιτυχίας της συνολικής Προεδρίας.
Λέξη κλειδί :Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προεδρία της Ελλάδος
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: katsikosta_2017.pdf

Τύπος: application/pdf