ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός :Σκυλογιάννης, Νικόλαος
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Ουσιαστικά αποτελείται από τρεις διαφορετικές εργασίες. Η πρώτη ενότητα έχει ως θέμα τη μετάφραση ενός κειμένου σχετικού με τη στρατηγική προσέγγιση στο Real Estate. Η δεύτερη είναι ομαδική και έχει ως αντικείμενο το GIS (Geographic Information Systems) και πιο συγκεκριμένα εφαρμογή αυτού GIS στον στρατηγικό σχεδιασμό αλυσίδας Food & Beverage. Η τρίτη είναι εκτίμηση ακινήτου στην Αράχωβα Βοιωτίας.
Λέξη κλειδί :Κτηματική αγορά
Real Estate
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Geographic information systems
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία :30-06-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: skulogiannis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf