ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγγραφή tutorial για ArcGIS Desktop. Στατιστικά μοντέλα εκτιμητικής δυναμικής. Έγχρωμα παιδιά σε προάστια λευκών: η στεγαστική κινητικότητα και τα πολλά πρόσωπα του κοινωνικού κεφαλαίου
Δημιουργός :Κουτσοκώστα, Αικατερίνη Α.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :157σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :TUTORIAL arcGIS Desktop: Το τμήμα αυτό της εργασίας αφορά στη δυνατότητα που δίνεται στον χρήστη του προγράμματος arcGIS να διαμορφώνει χάρτες περιοχών, αναλόγως με τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί να περιγράψει ή να τονίσει για την περιοχή αυτή. Κάθε χρήστης λοιπόν μπορεί να αποτυπώνει σε ένα γεωγραφικό τομέα π.χ. τον πληθυσμό του, επιλέγοντας τον κατάλληλο τρόπο μορφοποίησης του χάρτη, έτσι ώστε να είναι εύκολο να προκύπτει γνώση για τον πληθυσμό με απλή παρατήρηση του χάρτη.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ: Γίνεται ανάλυση στατιστικών μοντέλων για την εκτίμηση χαρτοφυλακίων μετοχών και παραγώγων. Περιγράφεται λοιπόν η συμπεριφορά φυσικών φαινομένων ώστε να γίνει αντιστοίχιση με τη συμπεριφορά των αγορών, ενώ δίνεται και η ανάλυση σε ιδανικές και σε πραγματικές συνθήκες.ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΛΕΥΚΩΝ: Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το κοινωνικό κεφάλαιο έχει πολλά πρόσωπα στη γεωγραφία των αστικών ευκαιριών και ως τέτοιο, συγκεκριμένες στεγαστικές πολιτικές μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα σε ορισμένες μορφές κοινωνικού κεφαλαίου και αρνητικά αποτελέσματα σε κάποιες άλλες. Ο συγγραφέας ορίζει την κοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική μόχλευση ως δύο ζωτικής σημασίας διαστάσεις του κοινωνικού κεφαλαίου στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση τα άτομα. Ένα δείγμα 132 χαμηλού εισοδήματος Αφροαμερικανών και Λατίνων εφήβων χρησιμοποιείται για να εξεταστούν οιπρώτες επιδράσεις ενός προγράμματος στεγαστικής κινητικότητας στο Yonkers, Νέα Υόρκη, που αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο.
Λέξη κλειδί :ArcGIS
Εκτίμηση χαρτοφυλακίων μετοχών και παραγώγων
Κοινωνικό κεφάλαιο
Ημερομηνία :31-05-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: koutsokwsta_2010.pdf

Τύπος: application/pdf