ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεση εκτίμησης ακινήτου & γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Δημιουργός :Χατζηδάκης, Ιωάννης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :59σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μέρη.Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία έκθεση εκτίμησης ενός ημιισόγειου ακινήτου τετραώροφης πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής. Στο δεύτερο μέρος γίνεται χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συγκεκριμένα του προγράμματος “ArcGIS 9.2” με σκοπό τη δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη της πόλης των Αθηνών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ακολουθήθηκε η διαδικασία της Γεωκωδικοποίησης (Geocoding). Στο τρίτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται η απόδοση στα ελληνικά δύο δημοσιεύσεων οι οποίες έχουν συνταχτεί από ερευνητές του εξωτερικού και αφορούν την ανάπτυξη και χρήση δεικτών στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας.
Λέξη κλειδί :Εκτίμηση ακινήτων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
ArcGIS
Γεωκωδικοποίηση
Geocoding
Ημερομηνία :31-07-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: xatzidakis_2010.pdf

Τύπος: application/pdf